top of page

La direction

thumbnail_IMG_5812.jpg

Madame Gaëlle LAMBLIN - directrice
Madame Barbara DI NATALE - secrétaire

Madame Gaëlle LAMBLIN est directrice de l'Ecole Communale Mixte de Thoricourt et de Silly.
Mevrouw Gaëlle LAMBLIN is de directrice van de Gemengde Gemeenteschool van Thoricourt en van Silly.

Madame Barbara DI NATALE est en charge du secrétariat pour les écoles communales mixtes de Thoricourt, Silly et Bassilly.
Mevrouw Barbara DI NATALE staat in voor het secretariaat van de gemengde gemeentescholen van Thoricourt, Silly en Bassilly.

Madame Gaëlle est joignable tous les jours d'ouverture d'école de 8h à 17h.
Mevrouw Gaëlle is bereikbaar tijdens alle schooldagen van 8u tot 17u.

Les courriers importants lui seront envoyés par mail.
Belangrijk nieuws wordt haar gemeld per mail.

Pour "les petites choses du quotidien", collaborez un maximum avec les acteurs de terrain : instituteurs(trices), maîtres spéciaux,...
Probeer voor de “kleine, alledaagse dingen” zo veel mogelijk met de “mensen op het terrein” samen te werken: de leerkrachten, de bijzondere leerkrachten, de begeleiders, …

barbara.jpg
bottom of page